information vid behandling av personuppgifter

När du besöker oss på ProTreatment i Halmstad AB kommer vi be dig att läsa igenom följande text och skriva under med din namnteckning. Vi följer de nya riktlinjerna för hur verksamheter hanterar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

Samtycke för behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig


ProTreatment i Halmstad AB

Norra vägen 13

30231 Halmstad

Tel. 0733-224617

0736-227940

Org.nr: 556769-3303


Samtycke


ProTreatment i Halmstad skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att kunna tillgodose ditt behov av behandlande åtgärder så bra som möjligt.


De uppgifter vi avser att samla in och behandla är ditt namn, när du är född, hur/var du arbetar, vad du tränar, hur ofta du tränar, hur du mår, om du har någon fysisk eller psykisk diagnos som kan vara avgörande för behandlingen och om du har ont någonstans.


Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer att behandlas av massageterapeuter, personliga tränare och beteendevetare; Wenche Hellström, Jenny Burman, Magnus Hellström och Robin Anderberg. I behov av vidare bedömning/åtgärd kommer uppgifterna behandlas av sjukgymnast Carl Hulterfors.


Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.