klinik på Norra vägen 13 i halmstad

Massageterapeutiska behandlingar

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Personlig funktionell träning

Hälsorådgivning

Manuella terapier och

korrektiv träningSamarbete med leg. sjukgymnast Rehabkliniken Halmstad

Saluta - Företagshälsa för friska företag

protreatment i halmstad

Fokus i de manuella terapierna ligger på att behandla och förebygga framförallt överbelastning genom massageterapi, mobilisering/justering och personlig träning i olika stadier. I ett behandlingstillfälle ingår oftast flera moment av manuella tekniker samt träning och förebyggande egenvård.

Fokus i den kognitiva beteendeterapin KBT med ACT profil handlar om att hitta nya sätt att tänka och göra för att ersätta det som tidigare inte fungerade eller var förenligt med mål och värderingar i livet. Likaså de coachande hälsosamtalen lägger stor vikt att vi framförallt förändrar det vi gör för att befästa vår inre motivation. Outside-in.